Ustalarımızı Tanıyalım

Fliesen Öztürk
Fliesen Öztürk
Fliesen / Fayans

Şehir Listesi

setQuery($query); $results = $database->loadObjectList(); if (count($results) > 0 ) { foreach ($results as $result) { $query = "SELECT COUNT(*) FROM #__mt_links where link_published = 1 and city ='".$result->$mfl_corefield_name."'"; $database->setQuery($query); $countresult = $database->loadResult(); echo ''.$result->$mfl_corefield_name.' ('.$countresult.')
'; } } } else if($mfl_corefield_name == 'state') { $query = "SELECT $mfl_corefield_name FROM #__mt_links where link_published = 1 GROUP BY $mfl_corefield_name order by $mfl_corefield_name "; $database->setQuery($query); $results = $database->loadObjectList(); if (count($results) > 0 ) { foreach ($results as $result) { $query = "SELECT COUNT(*) FROM #__mt_links where link_published = 1 and state ='".$result->$mfl_corefield_name."'"; $database->setQuery($query); $countresult = $database->loadResult(); echo ''.$result->$mfl_corefield_name.' ('.$countresult.')
'; } } } else if($mfl_corefield_name == 'country') { $query = "SELECT $mfl_corefield_name FROM #__mt_links where link_published = 1 GROUP BY $mfl_corefield_name order by $mfl_corefield_name "; $database->setQuery($query); $results = $database->loadObjectList(); if (count($results) > 0 ) { foreach ($results as $result) { $query = "SELECT COUNT(*) FROM #__mt_links where link_published = 1 and country ='".$result->$mfl_corefield_name."'"; $database->setQuery($query); $countresult = $database->loadResult(); echo ''.$result->$mfl_corefield_name.' ('.$countresult.')
'; } } } else if($mfl_corefield_name == 'category') { $query = "SELECT * FROM #__mt_cats where cat_id > 0 order by cat_name"; $database->setQuery($query); $results = $database->loadObjectList(); if (count($results) > 0 ) { foreach ($results as $result) { $query = "SELECT COUNT(*) FROM #__mt_cl where cat_id ='".$result->cat_id."'"; $database->setQuery($query); $countresult = $database->loadResult(); echo ''.$result->cat_name.' ('.$countresult.')
'; } } } ?>

Branş Listesi

setQuery($query); $results = $database->loadObjectList(); if (count($results) > 0 ) { foreach ($results as $result) { $query = "SELECT COUNT(*) FROM #__mt_links where link_published = 1 and city ='".$result->$mfl_corefield_name."'"; $database->setQuery($query); $countresult = $database->loadResult(); echo ''.$result->$mfl_corefield_name.' ('.$countresult.')
'; } } } else if($mfl_corefield_name == 'state') { $query = "SELECT $mfl_corefield_name FROM #__mt_links where link_published = 1 GROUP BY $mfl_corefield_name order by $mfl_corefield_name "; $database->setQuery($query); $results = $database->loadObjectList(); if (count($results) > 0 ) { foreach ($results as $result) { $query = "SELECT COUNT(*) FROM #__mt_links where link_published = 1 and state ='".$result->$mfl_corefield_name."'"; $database->setQuery($query); $countresult = $database->loadResult(); echo ''.$result->$mfl_corefield_name.' ('.$countresult.')
'; } } } else if($mfl_corefield_name == 'country') { $query = "SELECT $mfl_corefield_name FROM #__mt_links where link_published = 1 GROUP BY $mfl_corefield_name order by $mfl_corefield_name "; $database->setQuery($query); $results = $database->loadObjectList(); if (count($results) > 0 ) { foreach ($results as $result) { $query = "SELECT COUNT(*) FROM #__mt_links where link_published = 1 and country ='".$result->$mfl_corefield_name."'"; $database->setQuery($query); $countresult = $database->loadResult(); echo ''.$result->$mfl_corefield_name.' ('.$countresult.')
'; } } } else if($mfl_corefield_name == 'category') { $query = "SELECT * FROM #__mt_cats where cat_id > 0 order by cat_name"; $database->setQuery($query); $results = $database->loadObjectList(); if (count($results) > 0 ) { foreach ($results as $result) { $query = "SELECT COUNT(*) FROM #__mt_cl where cat_id ='".$result->cat_id."'"; $database->setQuery($query); $countresult = $database->loadResult(); echo ''.$result->cat_name.' ('.$countresult.')
'; } } } ?>

Türkiye'de Tedavi

Üye bilgileri artık cebinizdeBulanzi!Bulanzi!